Balkan SCOPH Weekend 2016
Međunarodni sastanak i radionica o racionalizaciji korišćenja antibiotika i antimikrobnih lekova
Nacionalna Generalna Skupština IFMSA-Serbia
Generalna Skupština IFMSA
IFMSA General Assembly - March Meeting 2016
Generalna Skupština IFMSA
IFMSA General Assembly - March Meeting 2016
International AIDS Candlelight Memorial Day
SCORA - Komitet za seksualno i reproduktivno zdravlje
SCOPH - Evropska nedelja prevencije raka grlića materice
Volontirajte za podizanje svesti i unapređenje javnog zdravlja
Balkan SCOPH Weekend 2016
Pozitivne promene
Budite deo studenata medicine koji se aktivno zalažu za promene u Evropi i u svetu
Generalna Skupština IFMSA
MM 2016 - Regionalne Sesije
Generalna Skupština IFMSA
MM 2016 - Plenarne Sesije
Prezentacija projekata
Razmenite iskustva sa kolegama iz inostranstva i pokrenite aktivnu saradnju
Komitet za seksualno i reproduktivno zdravlje
Budite deo SCORA!
SCOPH
Razmenite iskustva sa kolegama iz inostranstva i pokrenite aktivnu saradnju
SCORP - Komitet za ljudska prava i mir
Postanite deo SCORP!
Evropski regionalni sastanak IFMSA
EuRegMe - Sarađujte sa kolegama iz inostranstva